2014 Honda Civic Si Sedan Specs - Honda Civic Si Sedan Jp Spec Ef U002709 1989 U201308 1991